Kim jesteśmy

Właścicielem serwisu https://biurodlabiznesu.pl jest Biuro Rachunkowe TAX – Agnieszka Bożym z siedzibą w Świdniku przy ul. Marusarza 37, 21-040, NIP: 7131758557.

Jakie dane osobowe zbieramy

1. Gdy użytkownik otwiera i/lub używa naszego Serwisu – za pomocą Google Analytics – gromadzimy następujące dane:

  • rodzaj przeglądarki
  • odwiedzone podstrony w naszej witrynie
  • system operacyjny
  • adres IP lub skrócony adres IP
  • zachowanie użytkownika (klikanie, czas trwania sesji itp.)

Informacje te są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

2. Gdy użytkownik uzupełni dowolny z formularzy w Serwisie gromadzimy dodatkowo jego adres e-mail oraz ewentualnie informacje, jakim zakresem usług jest zainteresowany. Dane te przechowywane są tak długo, jak długo użytkownik może wyrazić zainteresowanie usługami Biuro Rachunkowe TAX – Agnieszka Bożym.

3. Gdy użytkownik pozostawi komentarz w Serwisie zbieramy dane podane w formularzu komentarza, a także jego adres IP oraz ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby zwalczać spam. Zanonimizowany ciąg, który tworzony jest na podstawie adresu email (zwany hashem) może zostać przekazany do aplikacji Gravatar, by upewnić się czy korzysta z niej użytkownik. Polityka prywatności Gravat znajduje się pod adresem: https://automattic.com/privacy/ Po akceptacji komentarza, zdjęcie profilowe użytkownika staje się widoczne publicznie przy komentarzu.

Także każdym wypadku przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

W jakim celu zbieramy dane osobowe

Dane zbierane są, aby:

  • świadczyć usługi i oferować produkty
  • przestrzegać przepisów prawa
  • prowadzić działania analityczne oraz aby doskonalić nasz Serwis
  • umożliwiać kontakt w formularzach kontaktowych
  • realizować zamówienia

W formularzach kontaktowych prosimy użytkowników o minimalny możliwy zakres danych osobowych. Prosimy o podanie adresu e-mail, abyśmy mogli się z nimi kontaktować. Adres ten zostanie wykorzystany w celach marketingowych tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

Profilowanie

Za pomocą Google Analytics gromadzimy zanonimizowane i zagregowane dane w celu stworzenia sprofilowanych grup odbiorców reklam internetowych.
Celem tych działań jest prezentacja oferty firmy Biuro Rachunkowe TAX – Agnieszka Bożym osobom, które z większym prawdopodobieństwem mogą być zainteresowane usługami Firmy.

Użytkownicy, którzy nie życzą sobie, aby zbierano o nich takie dane znajdą niezbędne informacje w Polityce cookies Serwisu https://biurodlabiznesu.pl/polityka-cookies/

Komu są przekazywane dane osobowe

Dane osobowe użytkowników Serwisu – takie jakie adres email oraz korespondencja e-mail – przechowywane są na serwerach firmy home.pl ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242. Usługa odbywa się zgodnie z Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych i Regulaminem dostępnym pod adresem https://home.pl/regulaminy/, w szczególności Polityka prywatności home.pl.

W sposób zanonimizowany dane osobowe przekazywane są także, w celach statystycznych i analitycznych, do Google Inc. poprzez usługę Google Analytics.

Kiedy dane osobowe są usuwane

Dane zgromadzone przez usługę Google Analytics usuwane są automatycznie po 50 miesiącach.

Dane zgromadzone poprzez formularz kontaktowy usuwane są, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, stanie się nieaktualny, np. dane zgromadzone do realizacji umowy.

Dane zgromadzone poprzez funkcję komentarzy w Serwisie są gromadzone bezterminowo.
Jakie prawa w zakresie danych osobowych mają użytkownicy Serwisu
Jeśli użytkownik zostawi komentarz w Serwisie, może zażądać otrzymania wyeksportowanego pliku z jego danymi osobowymi.

Jeśli użytkownik skontaktował się z Biuro Rachunkowe TAX – Agnieszka Bożym poprzez formularz kontaktowy może w każdej chwili zażądać usunięcia pozostawionych danych.

Prośba o usunięcie lub eksport danych musi zostać sformułowana drogą e-mail i wykonana zostanie bez zbędnej zwłoki.

Jak chronimy dane osobowe

Dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

Dane przechowywane są w firmach, które zapewniają bezpieczeństwo danych.

Dane kontaktowe

W każdej z wymienionych tutaj spraw można kontaktować się z właścicielem Serwisu poprzez e-mail tax@biurodlabiznesu.pl