• prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
  • opisywanie dokumentów księgowych , zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
  • sporządzanie wniosków o płatność,
  • współpraca z firmami doradczymi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm.