• przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników etatowych oraz zleceniobiorców,
  • przygotowywanie rachunków do umów zlecenie i o dzieło,
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
  • tworzenie miesięcznych deklaracji ZUS oraz naliczanie składek,
  • sporządzanie do Urzędów Skarbowych deklaracji i rozliczeń podatkowych (PIT-8AR, PIT-4R) i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
    sporządzanie raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (czyli umowy o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy, skierowanie na badania, przeszkolenia BHP, umowy zlecenie, umowy o dzieło),
  • przygotowywanie sprawozdań PFRON, GUS