• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego;
  • naliczanie w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku i towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;