• wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (PPE),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb (VAT).